Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hoàng Minh Nha Trang

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: 53 Nguyễn Thái Học, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Mã số thuế 4201723655
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Hoàng Minh Nha Trang
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Hoàng Ngọc

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Minh Nha Trang

Doanh nghiệp tại Khánh Hòa