Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Lê Nghi Beauty

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: 78 đường 23/10, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Mã số thuế 4201723990
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Lê Nghi Beauty
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lê Kim Oanh

Doanh nghiệp tại Khánh Hòa