Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH LOTTARIO

Ngày thành lập: 10/01/2017

Địa chỉ: 112 Trần Bình Trọng, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Mã số thuế 0401794769-004
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Người đại diện Đặng Thị Thu Thủy
Địa chỉ N.Đ.diện Số 14 Quang Trung, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Điện thoại 0962722720

    Ngành Đ.ký kinh doanh của CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH LOTTARIO

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính