Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quỳnh Nghi

Ngày thành lập: 13-01-2018

Địa chỉ: 765/3 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Mã số thuế 4201775928
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quỳnh Nghi
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Minh Sỹ

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quỳnh Nghi

Doanh nghiệp tại Khánh Hòa