Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hoàng Vũ Kh

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Mã số thuế 4201780011
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Hoàng Vũ Kh
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trương Nhật Văn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Vũ Kh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Hoàng Vũ Kh
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
Mã số thuế:

4201780011

Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-02-2018