Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Vĩ Hùng Seafood

Ngày thành lập: 13-01-2018

Địa chỉ: Đội 04, Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Mã số thuế 4201775893
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Vĩ Hùng Seafood
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lê Văn Chính

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính