Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Khánh Hòa

Công Ty TNHH Vận Tải Tín Huy
Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thọ 3, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác

Khánh Hòa

Ngày thành lập: 19-01-2017

Công Ty TNHH Sx - Tm - Dv Ngân Long
Địa chỉ: KB 93 Cù Lao Thượng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 19-01-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp