Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Việt Hưng- Huyện Văn Lâm- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐỨC VIỆT NAM
Địa chỉ: Thôn Mễ Đậu, Xã Việt Hưng , Huyện Văn Lâm , Hưng Yên
Address: Me Dau Hamlet, Viet Hung Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Việt Hưng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16/11/2018

Công Ty TNHH Asia Doors
Địa chỉ: Thôn Phả Lê - Xã Việt Hưng - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên
Address: Pha Le Hamlet, Viet Hung Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Việt Hưng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 04-08-2015

Công ty cổ phần Đông Thanh
Địa chỉ: Thôn Cự Đình - Xã Việt Hưng - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên
Address: Cu Dinh Hamlet, Viet Hung Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Việt Hưng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08-02-2010