Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thị trấn Như Quỳnh- Huyện Văn Lâm- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH QD HƯNG YÊN
Địa chỉ: Tầng 3 siêu thị Minh Phương mở rộng, chân cầu vượt đường sắt, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14/04/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp