Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Phát Triển Bắc Việt Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Thôn Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Mã số thuế 0901005490
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Phát Triển Bắc Việt Hưng Yên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Đỗ Thị Hằng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Bắc Việt Hưng Yên

Doanh nghiệp tại Hưng Yên