Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Khúc- Huyện Văn Giang- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH TEENSKILL
Địa chỉ: Đội 6, Thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Hamlet 6, Dong Khuc Hamlet, Vinh Khuc Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 05/10/2017

Công Ty TNHH Nhựa Aab
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Bảo, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Vinh Bao Hamlet, Vinh Khuc Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (Producing products from plastic)

Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14-09-2017

Công Ty TNHH Mnh Sao Việt
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Vinh Khuc Hamlet, Vinh Khuc Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (Producing products from plastic)

Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 24-08-2017

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp