Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Tiến- Huyện Văn Giang- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH CARINY VIỆT NAM
Địa chỉ: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Ba Khe Hamlet, Tan Tien Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18/09/2018

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG VĂN GIANG
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình Hạ, Xã Tân Tiến , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Hoa Binh Ha Hamlet, Tan Tien Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11/07/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Văn Giang
Địa chỉ: Thôn Phượng Trì, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Phuong Tri Hamlet, Tan Tien Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25-12-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THH DECOR
Địa chỉ: Cụm công nghiệp sạch, Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Cum Cong Nghiep Sach, Ba Khe Hamlet, Tan Tien Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ gỗ xây dựng (Producing woodwork used for construction)

Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11/10/2017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA THỌ
Địa chỉ: Thôn Phượng Trì, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
Address: Phuong Tri Hamlet, Tan Tien Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25/11/2016

1 2 3 4 5 6 Tiếp