Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mễ Sở- Huyện Văn Giang- Hưng Yên

UBND Xã Mễ sở
Địa chỉ: Xã Mễ sở - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17-07-1999