Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH HÙNG HƯNG YÊN

Ngày thành lập: 14/02/2017

Địa chỉ: Chợ Mễ, Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
Address: Cho Me, Me So Commune, Van Giang District, Hung Yen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Mã số thuế 0901006776
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Văn Giang
Người đại diện Trần Văn Hùng
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Phú Trạch, Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
Delegate address Phu Trach Hamlet, Me So Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Điện thoại 0966.458.586

    Ngành Đ.ký kinh doanh của DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH HÙNG HƯNG YÊN

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính