Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Long Hưng- Huyện Văn Giang- Hưng Yên

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Hàn
Địa chỉ: Thôn Lại ốc - Xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Lai Oc Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (Producing computers and peripheral devices of computers)

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27-05-2004

Công Ty TNHH Cơ Khí Duy Đích
Địa chỉ: Thôn Ngọc Bộ - Xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Ngoc Bo Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-11-2015

Công Ty TNHH Nhựa Dolphin
Địa chỉ: Thôn Lại ốc - Xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Lai Oc Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 15-06-2015

Công Ty TNHH Tín Long Giang
Địa chỉ: Thôn Như Lân - Xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Nhu Lan Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08-05-2015

Công Ty TNHH Dịch Vụ Minh Quân Hưng Yên
Địa chỉ: Thôn Như Lân - Xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Nhu Lan Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Providing direct support services for rail and road transport)

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 04-06-2014