Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tiên Lữ- Hưng Yên

Công Ty TNHH Dts Pharma
Địa chỉ: Thôn Đại Nại, Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dai Nai Hamlet, Ngo Quyen Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SHARK GROUP
Địa chỉ: Thôn Tây Lĩnh, Xã Thủ Sỹ , Huyện Tiên Lữ , Hưng Yên
Address: Tay Linh Hamlet, Thu Sy Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 19/09/2018

CÔNG TY TNHH STC ANH QUÂN
Địa chỉ: Thôn An Trạch, Xã Nhật Tân , Huyện Tiên Lữ , Hưng Yên
Address: An Trach Hamlet, Nhat Tan Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Nhật Tân, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp