Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phù Cừ- Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hiếu Mai
Địa chỉ: Xóm Rẻn, Thôn Phù Oanh, Xã Minh Tiến, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Ren Hamlet, Phu Oanh Hamlet, Minh Tien Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Minh Tiến, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 01-06-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Tuấn Việt Hưng Yên
Địa chỉ: Thôn Ngọc Trúc, Xã Minh Hoàng, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Ngoc Truc Hamlet, Minh Hoang Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Minh Hoàng, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14-05-2018

Công Ty TNHH Phụ Liệu Thêu Ngọc Minh
Địa chỉ: Khu dân cư số 02, thôn Đoàn Đào, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: So 02 Residential Area, Doan Dao Hamlet, Doan Dao Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 01-12-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp