Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Hào- Hưng Yên

Công Ty TNHH Bionu Việt Nam
Địa chỉ: Lô L7, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Lo L7, Det May Industrial Zone Noi B Street, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 30-11-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH, ECO
Địa chỉ: Đội 5, thôn Cộng Hòa, Thị trấn Bần Yên Nhân , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
Address: Hamlet 5, Cong Hoa Hamlet, Ban Yen Nhan Town, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PERFECT VIỆT NAM
Địa chỉ: Thôn Tháp, Xã Dị Sử , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
Address: Thap Hamlet, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG LONG PHÁT
Địa chỉ: Thôn Yên Tập, Xã Nhân Hòa , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
Address: Yen Tap Hamlet, Nhan Hoa Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp