Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Hưng Yên- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HƯƠNG THƠM TRUYỀN THỐNG LINH ANH
Địa chỉ: Đội 2, Thôn Lê Như Hổ, Xã Hồng Nam , Thành phố Hưng yên , Hưng Yên
Address: Hamlet 2, Le Nhu Ho Hamlet, Hong Nam Commune, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hồng Nam, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10/12/2018

Công Ty Cổ Phần Vn1369
Địa chỉ: Xóm 3, Khu phố Cao Xá, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
Address: Hamlet 3, Cao Xa Quarter, Lam Son Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23-11-2018

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN VIỆT NHẬT
Địa chỉ: Số 106, Đường Tôn Thất Tùng, Phường Hiến Nam , Thành phố Hưng yên , Hưng Yên
Address: No 106, Ton That Tung Street, Hien Nam Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SẠCH DĐK HƯNG YÊN
Địa chỉ: Số 1A Chu Mạnh Trinh, Phường Hiến Nam , Thành phố Hưng yên , Hưng Yên
Address: No 1a Chu Manh Trinh, Hien Nam Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 09/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp