Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lương Sơn- Hòa Bình

Công Ty TNHH Co Tech Vina
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Lương Sơn, KM36, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 12-04-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp