Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Mạnh Nga

Ngày thành lập: 29-12-2016

Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình
Mã số thuế 5400478576
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Xây Dựng Mạnh Nga
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Như Mạnh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Mạnh Nga

Doanh nghiệp tại Hòa Bình