Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Hoà Bình

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Xóm Mom, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Mã số thuế 5400478907
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Hoà Bình
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Trường Chinh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Hoà Bình

Doanh nghiệp tại Hòa Bình