Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Kỳ Sơn

Ngày thành lập: 18-09-2018

Địa chỉ: Xóm Dụ 7, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

Mã số thuế 5400497522
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Kỳ Sơn
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Đinh Thanh Vượng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Kỳ Sơn

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính