Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Kim Bôi- Hòa Bình

Công Ty TNHH Hùng Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Đầm Rừng, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Ngày thành lập: 18-07-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp