Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Linh Đông- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

BAN QUẢN LÝ CHỢ TAM HÀ
Địa chỉ: Chợ Tam Hà, đường Tô Ngọc Vân, KP2, Phường Linh Đông , Quận Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp