Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Đặng Cường

Ngày thành lập: 19-07-2018

Địa chỉ: 54 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Mã số thuế 0315174881
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Đặng Cường
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Đặng Văn Cường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Nhựa Đặng Cường

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính