Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Asun Group

Ngày thành lập: 20-09-2018

Địa chỉ: 124 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 124 Tan Quy, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Mã số thuế 0315281160
Tên v.tắt/giao dịch Asun Group Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Vũ Thảo Nhật Quỳnh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Asun Group

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính