Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Sơn Kỳ- Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Vũ Nguyễn Anh Nguyên
Địa chỉ: 35 Đường DC13, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-03-2018