Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Sơn Kỳ- Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Quý Phát Windows
Địa chỉ: 20/132C Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20/132c Bo Bao Tan Thang, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-07-2018

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VIET SENSES
Địa chỉ: 38 Đường DC 11, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 38 Dc 11 Street, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/07/2018

CÔNG TY TNHH WORLD E&C
Địa chỉ: 221 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 221 Le Trong Tan, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/07/2018

Công Ty Cổ Phần Kiểm Định An Toàn 2
Địa chỉ: 93/10, Bờ Bao Tân Thắng , Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 93/10, Bo Bao Tan Thang, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-07-2018

CHI NHÁNH DNTN TRẦN ANH TUẤN - KHO
Địa chỉ: 37/13 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 37/13 Tan Ky Tan Quy, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác (Producing beds, wardrobes, tables and chairs made of other materials )

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/06/2018