Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tín Hải

Ngày thành lập: 02-04-2018

Địa chỉ: 193/20 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số thuế 0314959527
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tín Hải
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính