Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Eagle Sky Technology

Ngày thành lập: 29-03-2018

Địa chỉ: 67/34 Đường Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính

Mã số thuế 0314954021
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Eagle Sky Technology
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Dương Trần Hà

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính