Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH This Game

Ngày thành lập: 10-08-2018

Địa chỉ: 80/21 Trịnh Đình Thảo, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 0315217694
Tên v.tắt/giao dịch This Game Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Trí Dũng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính