Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Trung- Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CASU
Địa chỉ: 341/27 Đường Khuông Việt, Phường Phú Trung , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 341/27 Khuong Viet Street, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH TMDV XNK NÔNG SẢN TÂM NGUYÊN
Địa chỉ: 11 Huỳnh Văn Chính, Phường Phú Trung , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 11 Huynh Van Chinh, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/10/2018

CÔNG TY TNHH SAKURA DOJO
Địa chỉ: 49/24/1/4 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 49/24/1/4 Trinh Dinh Trong, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục thể thao và giải trí (Sports and recreation education)

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/10/2018

CÔNG TY TNHH BALZER HOA KỲ
Địa chỉ: 103 Khuông Việt, Phường Phú Trung , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 103 Khuong Viet, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Dentora
Địa chỉ: 184 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 184 Trinh Dinh Trong, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Producing medical, dental, orthopaedic and rehabilitation machines and equipment )

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-10-2018

CÔNG TY TNHH 24H KIỆN KHANG
Địa chỉ: 81 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 81 Trinh Dinh Trong, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/09/2018

Công Ty TNHH Kính Phương Nam - Sfg
Địa chỉ: 100 Đường Thạch Lam, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 100 Thach Lam Street, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp