Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Thọ Hòa- Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Vận Chuyển Tuấn Nghi
Địa chỉ: 48/17 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 48/17 Le Van Phan, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2018

CÔNG TY TNHH PHÚC GIA SANG
Địa chỉ: 346 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 346 Vuon Lai, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/11/2018

CÔNG TY TNHH ĐT-TM TÂN LỘC PHÁT
Địa chỉ: 2/4/12 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hoà , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 2/4/12 Le Thuc Hoach, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/11/2018

Công Ty TNHH Công Nghệ Utc
Địa chỉ: 92/2 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 92/2 Nguyen Son, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp