Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 14- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH NINE STAY
Địa chỉ: Số 491/1 đường Trường Chinh, Phường 14 , Quận Tân Bình , TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp