Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Nano

Ngày thành lập: 19-06-2018

Địa chỉ: Số 190 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế 0315117347
Tên v.tắt/giao dịch Nano Environment Technology Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Văn Tiến

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật Môi Trường Nano

Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh