Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Nica

Ngày thành lập: 13-01-2018

Địa chỉ: Số 73/7 Đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 0314838096
Tên v.tắt/giao dịch Nica Trading Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Phạm Tấn Ninh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Nica

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính