Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Bé Bông

Ngày thành lập: 21-06-2018

Địa chỉ: 10/2B Đường 236, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Mã số thuế 0315123340
Tên v.tắt/giao dịch Be Bong Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Hồ Đức Vũ

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bé Bông

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính