Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Hwasung Kv Vina
Địa chỉ: Số 8 đường 442, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 8 Street 442, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-11-2018

CÔNG TY TNHH TÙNG ANH HOÀNG
Địa chỉ: 104/20 Đường Man Thiện, Khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú A , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: 104/20 Man Thien Street, Quarter 1, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THANH PHONG
Địa chỉ: 48 Đường 379, Phường Tăng Nhơn Phú A , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: 48 Street 379, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/10/2018

Công Ty TNHH Thương Mại-tư Vấn-dịch Thuật Vinci Đạt
Địa chỉ: A12/2A Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A12/2a Le Van Viet, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-09-2018

Công Ty TNHH Nước Tinh Khiết Ruby
Địa chỉ: 198/4 Man Thiện, Khu Phố 5, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 198/4 Man Thien, Quarter 5, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-09-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp