Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Khách Sạn Anh Thư

Ngày thành lập: 13-07-2018

Địa chỉ: Số 1426/4 Đường Nguyễn Duy Trinh, Khu phố Phước Lai, Phường Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 0315163696
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Khách Sạn Anh Thư
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lương Văn Trường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Kinh Doanh Khách Sạn Anh Thư

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính