Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 9- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VINPIC
Địa chỉ: 58 Đường số 24, Khu phố Long Hòa, Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp