Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 9- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CHINH TRẦN
Địa chỉ: 47 đường 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Phước Long B , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: 47 Duong 8, Khu Dan Cu Nam Long, Phuoc Long B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/12/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIA PHÚ
Địa chỉ: B37 Đường D8, Khu Dân Cư Nam Long, Phường Phước Long B , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: B37 Duong D8, Khu Dan Cu Nam Long, Phuoc Long B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/12/2018

Công Ty Cổ Phần Wilpow
Địa chỉ: Khu Mega Village Khang Điền Số 16 Đường D1, Khu phố 3, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Khu Mega Village Khang Dien So 16 Duong D1, Quarter 3, Phu Huu Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2018

CÔNG TY TNHH KHUÊ LONG
Địa chỉ: B37 Đường D8, Khu Dân Cư Nam Long, Phường Phước Long B , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: B37 Duong D8, Khu Dan Cu Nam Long, Phuoc Long B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/12/2018

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CLASSIC
Địa chỉ: Số 21, Đường 1F, Khu dân cư Melosa Khang Điền, Phường Phú Hữu , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 21, 1f Street, Khu Dan Cu Melosa Khang Dien, Phu Huu Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp