Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Unifarm

Ngày thành lập: 14-09-2018

Địa chỉ: Số 97/23A Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 0315268963
Tên v.tắt/giao dịch Unifarm Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Tôn Tuyết Mỹ

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unifarm

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính