Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thành Cát

Ngày thành lập: 10-09-2018

Địa chỉ: 2822 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2822 Pham The Hien, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 0315263323
Tên v.tắt/giao dịch Thanh Cat Construction Investment Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Văn Lâm

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thành Cát

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính