Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 7- Quận 8- Hồ Chí Minh

BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ BA TƠ
Địa chỉ: 105 Chung cư C2 Ba Tơ Đường 267B Ba Tơ, Phường 7 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/06/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp