Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 4- Quận 8- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH
Địa chỉ: số 769/44/69 Phạm Thế Hiển, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 769/44/69 Pham The Hien, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NHÂN LONG AN
Địa chỉ: 11 Lô 11 Phạm Thế Hiển, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 11 Lo 11 Pham The Hien, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/11/2018

CÔNG TY TNHH VI-GOOD FARM
Địa chỉ: 8 Lô 17 Phạm Thế Hiển, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 8 Lo 17 Pham The Hien, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH AHCARE
Địa chỉ: Số 235 Đường Phạm Hùng, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 235 Pham Hung Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thú y (Veterinary practice)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2018

CÔNG TY TNHH HOMEGOODS
Địa chỉ: 195 Cao Lỗ, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 195 Cao Lo, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH SCOOL
Địa chỉ: 78/20B Đường Phạm Hùng, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 78/20b Duong Pham Hung, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp