Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 3- Quận 8- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Wahla Industries
Địa chỉ: 118/41 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 118/41 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-12-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ K-net
Địa chỉ: 90/42 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 90/42 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-10-2018

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Thiện Nghệ
Địa chỉ: 154/49/49 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 154/49/49 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-09-2018

Công Ty TNHH Biz Plus
Địa chỉ: 90/14 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 90/14 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-09-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Như Quỳnh
Địa chỉ: 219/52 Tạ Quang Bửu, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 219/52 Ta Quang Buu, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-09-2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hưng Thịnh
Địa chỉ: 330/30 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 330/30 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2018

Công Ty TNHH Giải Pháp Đóng Gói Khôi Phát
Địa chỉ: 451/41/4 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 451/41/4 Pham The Hien, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-08-2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁNH TUẤN
Địa chỉ: 451/3 Phạm Thế Hiển, Phường 3 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 451/3 Pham The Hien, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/08/2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Hoàng Hiệp Phát
Địa chỉ: 63/42 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 63/42 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-08-2018

Công Ty TNHH Cao Gia Dragon
Địa chỉ: 451/16/1 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 451/16/1 Pham The Hien, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-08-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIAO LONG
Địa chỉ: 90A/11A Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 90a/11a Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/08/2018

Công Ty TNHH Tm Dv Sơn Hải
Địa chỉ: 154/65 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 154/65 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp