Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Lê Phái
Địa chỉ: 101/53 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 101/53 Bui Minh Truc, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2018

Công Ty TNHH Mk Farm
Địa chỉ: 2889A/21A Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2889 A/21a Pham The Hien, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2018

CÔNG TY TNHH MEDIZEN HUMANCARE VIETNAM (ASEAN)
Địa chỉ: 10/24/14 Bình Đông, Phường 15 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 10/24/14 Binh Dong, Ward 15, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 15, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH VI-GOOD FARM
Địa chỉ: 8 Lô 17 Phạm Thế Hiển, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 8 Lo 17 Pham The Hien, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH AHCARE
Địa chỉ: Số 235 Đường Phạm Hùng, Phường 4 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 235 Pham Hung Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thú y (Veterinary practice)

Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2018

CÔNG TY TNHH HEIWANA
Địa chỉ: 181/32D âu Dương Lân, Phường 2 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 181/32 D Au Duong Lan, Ward 2, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HAGONA
Địa chỉ: 301/12 Dương Bá Trạc, Phường 1 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 301/12 Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/11/2018