Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mk Farm
Địa chỉ: 2889A/21A Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp