Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kpt 28
Địa chỉ: 10A', C/x Nhị Thiên Đường, Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-02-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp