Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Quy- Quận 7- Hồ Chí Minh

VIỆN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (IECD)
Địa chỉ: 83 đường số 79, Phường Tân Quy , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 83 Street No 79, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ (Scientific research and technological development in the field of science, technology and technology)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/12/2018

Công Ty TNHH El Greco
Địa chỉ: 104 Đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 104 Street 85, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-11-2018

CÔNG TY TNHH CÂY DƯƠNG XỈ
Địa chỉ: 161 Bis Đường 79, Phường Tân Quy , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 161 Bis Duong 79, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2018

Công Ty TNHH Tây Cafe
Địa chỉ: 110 Đường số 49, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 110 Street No 49, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-11-2018

CÔNG TY TNHH LENG KENG
Địa chỉ: Số 8 đường 71, Phường Tân Quy , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 8 Street 71, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/10/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÔNG HƠI - XOA BÓP NHỊ XUÂN
Địa chỉ: Lầu 01 và 02, Số 34 Đường 36, Phường Tân Quy , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: Lau 01 Va 02, No 34 Street 36, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH XÃ HỘI THIÊN ÂN . HC
Địa chỉ: 5 Đường số 19, Phường Tân Quy , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 5 Street No 19, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/10/2018

Công Ty TNHH Global Hantech
Địa chỉ: 85 Đường số 37, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 85 Street No 37, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Thoát nước và xử lý nước thải (Draining and treating sewage)

Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp