Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH H2ms

Ngày thành lập: 13-07-2018

Địa chỉ: Tầng 01 căn nhà R4-62 đường nội khu Hưng Phước 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế 0315163544
Tên v.tắt/giao dịch H2ms Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Um Sanghyuk

Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh